Quà tặng âu thố đĩa 2023

 Chân bồng pha lê Samba trắng 30,5cm  Chân bồng pha lê Samba trắng 30,5cm
1,850,000₫
 Đĩa bốn múi trơn 33cm  Đĩa bốn múi trơn 33cm
850,000₫
 Đĩa pha lê chữ nhật mài xoáy  Đĩa pha lê chữ nhật mài xoáy
1,500,000₫
 Đĩa pha lê samba trắng shallow Bow 35cm  Đĩa pha lê samba trắng shallow Bow 35cm
1,550,000₫
 Thố con sò M56  Thố con sò M56
1,330,000₫

Thố con sò M56

1,330,000₫

 Thố con sò trơn  Thố con sò trơn
800,000₫
 Tô pha lê chữ nhật 27cm  Tô pha lê chữ nhật 27cm
1,250,000₫