Gạt tàn pha lê

 Gạt tàn pha lê Crown Jewel  Gạt tàn pha lê Crown Jewel
Liên hệ
 Gạt tàn pha lê Diamond 19.7cm  Gạt tàn pha lê Diamond 19.7cm
Liên hệ
 Gạt tàn Pha lê Marble 22cm  Gạt tàn Pha lê Marble 22cm
Liên hệ