IVV

 Bình lắc vang CANTICO 750ml Bình lắc vang CANTICO 750ml
4,450,000₫
 Bình nước 1500ml Tím MULTICOLOR PITCHER Bình nước 1500ml Tím MULTICOLOR PITCHER
3,720,000₫
 Bình nước 1500ml Trắng MULTICOLOR PITCHER Bình nước 1500ml Trắng MULTICOLOR PITCHER
2,990,000₫
 Bình nước MAITRE cao 25.5cm 1.3L Bình nước MAITRE cao 25.5cm 1.3L
5,500,000₫
 Bình nước SPEEDY cao 28cm 1.15L Bình nước SPEEDY cao 28cm 1.15L
2,180,000₫
 Bình trà 1250ml Bình trà 1250ml
2,800,000₫

Bình trà 1250ml

2,800,000₫

 Bộ 2 tách trà cà phê kèm đĩa Bộ 2 tách trà cà phê kèm đĩa
2,250,000₫
 Bộ 6 cốc GLUGLU 6 màu 300ml Bộ 6 cốc GLUGLU 6 màu 300ml
2,990,000₫
 Bộ 6 cốc IROKO 6 màu 300ml Bộ 6 cốc IROKO 6 màu 300ml
2,990,000₫
 Bộ 6 cốc trắng Speedy 280ml Bộ 6 cốc trắng Speedy 280ml
2,950,000₫
 Chân bồng 25cm DIAMANTE' Chân bồng 25cm DIAMANTE'
2,750,000₫
 Chân bồng ALL IN ONE 31cm Chân bồng ALL IN ONE 31cm
2,900,000₫
 Chân bồng SPECIAL SCALLOPED 26cm Chân bồng SPECIAL SCALLOPED 26cm
2,990,000₫
 Chân bồng SPECIAL SCALLOPED 33cm Chân bồng SPECIAL SCALLOPED 33cm
3,480,000₫
 Đĩa 3 ngăn ALL IN ONE 32x28cm Đĩa 3 ngăn ALL IN ONE 32x28cm
2,750,000₫
 Đĩa 4 ngăn ALL IN ONE 32x28cm Đĩa 4 ngăn ALL IN ONE 32x28cm
2,750,000₫
 Đĩa Centrepiece Madagascar trắng 42x28cm Đĩa Centrepiece Madagascar trắng 42x28cm
3,990,000₫
 Đĩa Centrepiece Madagascar trắng 57x37.5cm Đĩa Centrepiece Madagascar trắng 57x37.5cm
5,550,000₫
 Đĩa chữ nhật ALL IN ONE trắng 45x22cm Đĩa chữ nhật ALL IN ONE trắng 45x22cm
2,250,000₫
 Đĩa chữ nhật CENTREPIECE 48x22cm Đĩa chữ nhật CENTREPIECE 48x22cm
3,150,000₫
 Đĩa chữ nhật Diamante trắng 31x12.5cm Đĩa chữ nhật Diamante trắng 31x12.5cm
1,950,000₫
 Đĩa chữ nhật Diamante trắng 43x13cm Đĩa chữ nhật Diamante trắng 43x13cm
2,790,000₫
 Đĩa chữ nhật Diamante trắng 53x17cm Đĩa chữ nhật Diamante trắng 53x17cm
3,250,000₫
 Đĩa Diamante trắng 18cm Đĩa Diamante trắng 18cm
990,000₫
 Đĩa Folies 37cm Đĩa Folies 37cm
2,450,000₫

Đĩa Folies 37cm

2,450,000₫

 Đĩa FOLIES CENTREPIECE 41cm Đĩa FOLIES CENTREPIECE 41cm
3,890,000₫
 Đĩa FOLIES CENTREPIECE 50x29cm Đĩa FOLIES CENTREPIECE 50x29cm
4,350,000₫
 Đĩa MAGNOLIA 22cm đỏ Đĩa MAGNOLIA 22cm đỏ
1,450,000₫
 Đĩa MAGNOLIA 22cm trắng Đĩa MAGNOLIA 22cm trắng
1,450,000₫
 Đĩa MAGNOLIA 28cm đỏ Đĩa MAGNOLIA 28cm đỏ
1,950,000₫
 Đĩa MAGNOLIA 37cm đỏ Đĩa MAGNOLIA 37cm đỏ
2,890,000₫
 Đĩa MAGNOLIA 41cm đỏ Đĩa MAGNOLIA 41cm đỏ
4,450,000₫
 Đĩa Magnolia Pearly Ivory 37cm Đĩa Magnolia Pearly Ivory 37cm
2,890,000₫
 Đĩa MAGNOLIA trắng 28cm PEARLY Đĩa MAGNOLIA trắng 28cm PEARLY
1,880,000₫
 Đĩa Magnolia trắng 41cm Đĩa Magnolia trắng 41cm
4,450,000₫
 Đĩa sâu lòng DIAMANTE trắng 28cm Đĩa sâu lòng DIAMANTE trắng 28cm
1,450,000₫
 Đĩa SPECIAL SCALLOPED 41cm Đĩa SPECIAL SCALLOPED 41cm
3,590,000₫